Aktualitātes

04.09.2020

545. versija

Sākot ar 545. versiju, lietotāja lomai var norādīt slēgšanas pazīmi, kas nodrošina momentānu lomas slēgšanu: sistēma automātiski aizpilda lomas beigu datumu un vairs neļauj lietotājam turpināt strādāt programmā ar šīs lomas tiesībām. Failu apskate – Turpmāk ar kontroles un vides parametru “Faila satura apskate” var norādīt, kā attēlot jebkura pievienotā faila saturu.  Pat, ja fails […]

Horizon versijas
11.09.2019

540. versija

Šajā versijā ir veikti uzlabojumi sistēmā, lai lietotājs, ar mazāku klikšķu skaitu, realizētu sev vēlamo funkciju. 540. versijā ir veiktas arī citas izmaiņas sistēmā, norēķinos, algās un personālā, kā arī saimniecībā. Vairāk par galvenajām izmaiņām lasiet šeit. Versijas labojumu aprakstu lasiet šeit.

Uncategorized
11.09.2019

535. versija

Versija nāk klajā ar vairākām izmaiņām un uzlabojumiem. Sistēma ir pielāgota personas datu aizsardzības prasībām un ir aktualizētas arī tehniskās prasības. Atcerieties, ka 09.07.2019 beidzas MSSQL 2008 un MSSQL 2008R2 atbalsts. Lūdzu, pārliecinaties vai esat pārgājuši uz jaunākām programas versijām. Vairāk par 535. versijas izmaiņām un uzlabojumiem lasīt šeit. Atjaunotās tehniskās prasības darbam ar Horizon […]

Uncategorized
01.04.2019

EDS atskaite “Ziņas par darba ņēmējiem”

Tika saņemtas ziņas, ka EDS sistēmā nevar nodot atskaiti “Ziņas par darba ņēmējiem”.  Izskatās, ka atskaitei ir izveidots jauns formāts. Diemžēl, bija notikusi kļūda un VID mājaslapā netika ievietots jaunais formāta apraksts. Šīs nedēļas programmas laidienā būs pieejams jaunais faila formāts. Līdz tam atskaite EDS sistēmā būs jāaizpilda manuāli. Ziņas orģināls skatāms šeit!

Padomi Horizon lietotājiem
11.12.2018

530. versija

Šajā versijā tiek turpināta sistēmas pielāgošana Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, kā arī veiktas izmaiņas WEB lietotāju datu sinhronizēšanā, veikti papildinājumi sistēmā, lai nodrošinātu MK noteikumu Nr.87 prasības un citi jaunumi. Versijas galveno izmaiņu apraksts pieejams šeit. Vairāk informācijas par 530. versijas pieejamajām izmaiņam un uzlabojumiem atradīsiet šeit.

Uncategorized
20.09.2018

525. versija

Galvenās izmaiņas un uzlabojumi 525. versijā sastopami sistēmā (drošākas paroles, anonimizācija, u.c.) un vairākos moduļos (algas un personāls, noliktava). Vairāk informācijas par izmaiņam un uzlabojumiem atradīsiet šeit.

Horizon versijas
19.09.2018

520. versija

Šīs versijas galvenās izmaiņas ir sekojošanas: Sistēma un infrastruktūra Notikumu reģistrēšana Notikumu reģistrēšana darbībām sarakstos Centralizācija Procesu veiktspējas uzlabojumi Lietotāju pārvaldība Lietotāju lomu periodi Jauni autorizācijas veidi Plašāki lietotāju auditpieraksti FTG serveris Stabilitātes uzlabojumi Norēķini Apgāde un Realizācija Piesaistes atcelšana slēgtā periodā Banka Tiešsaistes bankas Neparakstītu maksājumu sūtīšana uz Swedbank Vienkāršota Log failu iegūšana Apsaimniekošana […]

Horizon versijas, Uncategorized
15.05.2018

515. versija

Galvenās izmaiņas veiktas vairākos sistēmas moduļos: sistēma; norēķini; algas un personāls; Jaunumi pieejami arī sistēmas infrastruktūrā, drošākai saziņai ar e-pasta serveriem. 515. versijā atvaļinājumu uzkrājuma aprēķiniem veikti uzlabojumi saistībā ar papildatvaļinājumiem un ir izveidots jauns atvaļinājuma veids “Cits”. Sīkāku informāciju variet uzzināt šeit. Versijas apraksts pieejams šeit. Versijas laidienu labojumu apraksts pieejams šeit.

Horizon versijas, Uncategorized
17.01.2018

510. versija

Galvenās izmaiņas 510. versijā: Atbalsts algu nodokļu aprēķina izmaiņām; Atbalsts PVN uzskaites izmaiņām; Papildus iespējas pieslēgumu kontrolē un lietotāju pārvaldībā; Pilnveidojumi pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaitē. 510. versijas apraksts pieejams šeit. Horizon 510. versijas labojumu apraksts pieejams šeit.  

Horizon versijas, Uncategorized