Uncategorized

Informācija pašvaldībām

Līdz š.g. beigām, sistēmas Horizon pašvaldību lietotājiem būs iespēja iegūt bezmaksas piekļuvi videoapmācībām (iepriekš piesakot – vārds, uzvārds, e-pasta adrese lietotājam).

Atgādinam arī par vadlīniju abonēšanas pakalpojumu! Ja vēlaties abonēt, sazinieties ar mums.

Videoseminārs par vadlīnijām – šeit.

540. versija

Šajā versijā ir veikti uzlabojumi sistēmā, lai lietotājs, ar mazāku klikšķu skaitu, realizētu sev vēlamo funkciju. 540. versijā ir veiktas arī citas izmaiņas sistēmā, norēķinos, algās un personālā, kā arī saimniecībā.

Vairāk par galvenajām izmaiņām lasiet šeit.

Versijas labojumu aprakstu lasiet šeit.

535. versija

Versija nāk klajā ar vairākām izmaiņām un uzlabojumiem. Sistēma ir pielāgota personas datu aizsardzības prasībām un ir aktualizētas arī tehniskās prasības.

Atcerieties, ka 09.07.2019 beidzas MSSQL 2008 un MSSQL 2008R2 atbalsts. Lūdzu, pārliecinaties vai esat pārgājuši uz jaunākām programas versijām.

Vairāk par 535. versijas izmaiņām un uzlabojumiem lasīt šeit.

Atjaunotās tehniskās prasības darbam ar Horizon un HoP pieejamas šeit.

530. versija

Šajā versijā tiek turpināta sistēmas pielāgošana Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, kā arī veiktas izmaiņas WEB lietotāju datu sinhronizēšanā, veikti papildinājumi sistēmā, lai nodrošinātu MK noteikumu Nr.87 prasības un citi jaunumi. Versijas galveno izmaiņu apraksts pieejams šeit.

Vairāk informācijas par 530. versijas pieejamajām izmaiņam un uzlabojumiem atradīsiet šeit.

520. versija

Šīs versijas galvenās izmaiņas ir sekojošanas:

 • Sistēma un infrastruktūra
  • Notikumu reģistrēšana
   Notikumu reģistrēšana darbībām sarakstos
  • Centralizācija
   Procesu veiktspējas uzlabojumi
  • Lietotāju pārvaldība
   Lietotāju lomu periodi
   Jauni autorizācijas veidi
   Plašāki lietotāju auditpieraksti
  • FTG serveris
   Stabilitātes uzlabojumi
 • Norēķini
  • Apgāde un Realizācija
   Piesaistes atcelšana slēgtā periodā
  • Banka
  • Tiešsaistes bankas
   Neparakstītu maksājumu sūtīšana uz Swedbank
   Vienkāršota Log failu iegūšana
  • Apsaimniekošana
 • Algas un personāls
  • Algas
   Prognozētā neapliekamā minimuma imports no EDS
   Konfigurējama darba laika uzskaites dokumentu saskaņošanas plūsma
   Aktivitāte kalendāriem
  • Personāls
   Papildatvaļinājumi par bērniem
   Papildatvaļinājumi pēc novērtējuma un stāža
 • Saimniecība
  • Inventārs
   Pilnveidojumi inventāra iekšējās kustības pieteikumu apstrādē
  • Noliktava
   Risinājums atgriežamās taras uzskaitei
  • Kases sistēmas
   Datu apmaiņa ar hibrīdkases sistēmu TradePro POS (UVS)

Versijas aprakstu variet apskatīt šeit.

Aktuālā laidiena izmaiņas pieejamas šeit.

515. versija

Galvenās izmaiņas veiktas vairākos sistēmas moduļos:

 • sistēma;
 • norēķini;
 • algas un personāls;

Jaunumi pieejami arī sistēmas infrastruktūrā, drošākai saziņai ar e-pasta serveriem.

515. versijā atvaļinājumu uzkrājuma aprēķiniem veikti uzlabojumi saistībā ar papildatvaļinājumiem un ir izveidots jauns atvaļinājuma veids “Cits”. Sīkāku informāciju variet uzzināt šeit.

Versijas apraksts pieejams šeit.

Versijas laidienu labojumu apraksts pieejams šeit.

510. versija

Galvenās izmaiņas 510. versijā:

 • Atbalsts algu nodokļu aprēķina izmaiņām;
 • Atbalsts PVN uzskaites izmaiņām;
 • Papildus iespējas pieslēgumu kontrolē un lietotāju pārvaldībā;
 • Pilnveidojumi pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaitē.

510. versijas apraksts pieejams šeit.

Horizon 510. versijas labojumu apraksts pieejams šeit.

 

505. versija

Versijas galvenās izmaiņas:

 • Versijā ir būtiski mainīta saskaņošanas moduļa darbība, uzlabojot moduļa lietojamību, kā arī papildus ir radīta iespēja pārbaudīt scenārijus, lai savlaicīgi identificētu kļūdas vai problēmas.
 • Sistēmā turpmāk tiks atbalstīts EDOC 2.0 formāts elektroniskai dokumentu parakstīšanai.
 • Modulis publicētās atskaites ir papildināts ar jaunām atskaitēm.
 • Versijā ir pabeigta atvaļinājumu rezerves fondu reorganizācija.
 • Nelielas izmaiņas un uzlabojumi veikti arī  sekojošos moduļos: autotransports, atskaišu redaktors, norēķini un maksājumu automatizācija.

Viss 505. versijas apraksts pieejams šeit.

Horizon 505. versijas labojumu apraksts pieejams šeit.

500. versija

Programmas uzlabojumi, galvenokārt, veikti sistēmā, norēķinos, apsaimniekošanā, algās un personālā, kā arī saimniecībā.

500. versijas pilnais apraksts pieejams šeit.

Horizon 500. versijas labojumu apraksts pieejams šeit.

495. versija

Sistēmā veikti gan funkcionalitātes uzlabojumi vairākos moduļos, gan vizuālie uzlabojumi.

Par labojumiem versijā –  šeit

Versijas dokumentācija pieejama šeit