Grauds

Mūsu izstrādātā programma “Grauds” atvieglos Jūsu uzņēmuma darbu

parprogrammu

Par programmu

Graudu un rapšu uzskaites informācijas sistēma GRAUDS ir risinājums graudu un rapšu pirmsapstrādes kompleksiem vai uzpircējiem, graudu un rapšu iepirkšanas, uzglabāšanas, pārvietošanas un izsniegšanas darījumu uzskaitei, kā arī norēķiniem ar piegādātājiem un pakalpojumu saņēmējiem.

funkcijas

Piedāvājums

  • Klienti  (piegādātāji un pakalpojumu saņēmēji)

Klientu uzskaiti iespējams savietot ar grāmatvedības sistēmu Horizon

  • Līgumi ar piegādātājiem

Informācija par produkcijas veidiem, apjomiem un cenām, kā arī piegādes vietām, termiņiem un nosacījumiem.

  • Pieņemšana akti

Informācija par piegādātātāju, automašīnu, produkciju un svērumiem. Iespējama svaru nolasīšana no elektoniskiem svariem. Samaksas par pakalpojumiem (pieņemšana, laboratorija, tīrīšana, kaltēšana) aprēķini pēc dažādiem algoritmiem.

  • Produkcijas kvalitātes rādītāju uzskaite

Laboratorijas analīžu rezultātu ievade vai nolasīšana no analizatoriem. Tīrsvara un ieskaites svara aprēķins, izvēloties kādu no esošajiem algoritmiem vai izveidojot jaunu.

  • Rēķini un pavadzīmes

Pamatojoties uz līgumu nosacījumiem un pieņemšanas aktiem tiek ģenerēti rēķini par pakalpojumiem un pavadzīmes par produkcijas iepirkšanu. Rēķinus un pavadzīmes iespējams eksportēt uz RVS Horizon.

  • Pārvietošanas pavadzīmes

Graudu un rapšu pārvietošana starp noliktavām.

  • Glabāšana un izdošana

Glabāšanas zudumu un pakalpojuma maksas aprēķins. Produkcijas izdošana piegādātājiem vai uzpircējam.

  • Atskaišu veidošana un datu analīze

Plašas un ērtas atskaišu veidošanas iespējas, datu analīze dažādos griezumos.