All posts by: Gints Kamols

About Gints Kamols

630. versija

630. versija ir klāt!

Turpinot nodrošināt augstāko datu drošību, ir ieviests jauns un drošāks šifrēšanas standarts – AES256. Mākoņpakalpojuma klientiem jaunais standarts jau ir pieejams, savukārt pārējiem klientiem šifrēšana būs pieejama, atjaunojot Horizon uz 630. versiju.

Vairāk par versiju lasiet šeit.

625. versija

Lai paātrinātu un vienkāršotu dokumentu nosūtīšanu uz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmu (VID EDS), Horizon ir pieejama EDS API integrācija, kas nodrošina iespēju automātiski nosūtīt dokumentus no grāmatvedības sistēmas uz VID EDS, kur dati tiek pārbaudīti un pieņemti.

Tas nozīmē, ka vairs nav jāveic atskaišu saglabāšana XML formātā uz darbstacijas ar mērķi tās manuāli augšupielādēt VID EDS (šāda iespēja sistēmā joprojām būs pieejama).

Papildu tādiem dokumentiem kā “Darba devēja ziņojums” un “Paziņojums par IIN”, tagad arī atskaiti “Ziņas par darba ņēmējiem” varēs nosūtīt un iesniegt VID EDS sistēmā, izmantojot API.

Vairāk par versiju lasiet šeit.

620. versija

Kopā ar klienta kartītes uzlabojumiem, veiktas izmaiņas arī NĪP abonenta kartītē (Pamatdati – Nekustamo īpašumu pārvaldība – NĪP Abonenti).

Vairāk par verriju lasiet šeit.

615. versija

Publidzēta Horizon 615. versija!

Klientiem, kuri saziņai starp Horizon datu bāzi un lietotāja aplikāciju uz datora, izmanto programmu (dzini) ar TLS 1.1 (Transport Layer Security protokols) versiju, kas vairs netiek atbalstīta un uzskatīta par pietiekami drošu – 615. versijas atjaunošanas brīdī būs nepieciešams pāriet uz dzini, kas izmanto jaunāku protokola versiju.

Vairāk par versiju lasiet šeit.

 

610. versija

610. versija ir klāt!

Svarīgi!

Horizon dziņa atjaunošana – šobrīd saziņai starp Horizon datu bāzi un lietotāja aplikāciju uz datora, tiek izmantota programma (dzinis), kas izmanto TLS 1.1 (Transport Layer Security protokols) versiju, kas vairs netiek atbalstīta, jo nav uzskatāma par pietiekami drošu. Tāpēc lietotājiem versijas atjaunošanas brīdī tiks piedāvāts instalēt jaunāku datu bāzes piekļuves dzini. Sākot ar nākamo Horizon versiju, pieslēgties programmai varēs tikai ar atjaunotu piekļuves dzini!

 • Uzlabota ekrāna mērogošana – arvien vairāk Horizon lietotāju strādā uz vairākiem ekrāniem, kas mēdza radīt atsevišķu elementu vizuālu izplūšanu. Turpmāk programma spēs nolasīt sistēmas mērogu un veiks automātisku sistēmas mērogošanu, atbilstoši ekrāna uzstādījumiem.
 • Meklēšana pēc vairākiem laukiem ievades laukā un sarakstā – lai atvieglotu klientu un nomenklatūru meklēšanu, radīts jauns mehānisms, kas sniedz iespēju vēl neatverot sarakstu, norādīt meklējamo vērtību.
 • Noliktavas iepirkumu pārvaldība – lai ātri iegūtu informāciju par nepieciešamajiem apjomiem noliktavas papildināšanai, noliktavas modulī ir paplašinātas iespējas analizēt pasūtāmo/iepērkamo daudzumu ar katrai organizācijai pielāgojamiem aprēķiniem. Papildus tam – iespējams identificēt cenas un piegādes laika ziņā izdevīgākos piedāvājumus.
 • Noliktavas krājumu inventarizācija pa partijām – gadījumos, kad tiek lietotas nomenklatūras, kuru partijas satur vajadzīgas īpašības, piemēram, derīguma termiņš vai partiju numuri, inventarizācijas procesā svarīgi iegūt atlikumus pa partijām. Lai to nodrošinātu – turpmāk krājumu inventarizācijas dokumentā varēs ielasīt atlikumus partiju līmenī, lai koriģētu datus par iztrūkumu/pārpalikumu partiju griezumā.

Vairāk informācijas par versiju: šeit

Laidienu izmaiņas šeit

605. versija

Galvenās izmaiņas 605. versijā:

 • Automatizēta bankas importa apstrāde gadījumos, kad vienā maksājumā tiek saņemta summa par vairāku līgumu rēķiniem.
 • Papildināta integrācija ar VID EDS – papildus darba devēja ziņojumam, turpmāk, izmantojot EDS API servisu, uzreiz no Horizon ir iespējams nosūtīt un iesniegt atskaiti “Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām (Paziņojums par IIN)”.
 • Inventarizācijas procesa uzlabojumi un sarakstu elektroniskais apliecinājums – veikti uzlabojumi inventarizācijas procesa atbalstam, kā arī izstrādātas iespējas, lai nākamajā HoP versijā nodrošinātu atbalstu inventarizācijas sarakstu elektroniskai apliecināšanai, kas ļaus atteikties no papīra plūsmas un ietaupīt laiku parakstu vākšanu.

Vairāk informācijas par versiju: Skatiet šeit!

Laidienu apraksti: Skatiet šeit!

600. versija

600. versija ir klāt!

Galevnās izmaiņas:

 • OpenID Connect atbalsts drošākam un ērtākam pieslēgumam – turpmāk Horizon atbalsta OpenID Connect, kas ir atvērts un uzticams autentifikācijas protokols, ļaujot lietotājam autentificēties ar ārēju identitātes nodrošinātāju, kā piemēram Google vai Microsoft.
 • Bankas importa uzlabojumi – jauna bankas importa risinājuma izveide. Tālākajās versijās šis risinājums tiks pilnveidots un ar laiku aizstās esošo maksājumu importu. Svarīgi! Jaunajā bankas importu mehānismā nebūs pieejami “Tiešā debeta maksājumi”
 • VZD adrešu reģistra dati no data.gov.lv – izveidota Horizon integrācija ar atvērto datu portālu, kas ļauj klientiem iegūt un izmantot strukturētus adrešu datus.
 • Integrācija ar VID EDS API – lai paātrinātu un vienkāršotu dokumentu nosūtīšanu uz VID EDS, Horion sistēmā ir pieejama EDS API integrācija. Papildus citiem dokumentiem, turpmāk, izmantojot EDS API servisu, no Horizon ir iespējams nosūtīt un iesniegt atskaiti Darba devēja ziņojums (VSAOI) uzreiz.
 • Preču pašizmaksa – lai precīzāk noteiktu preču pilno pašizmaksu, noliktavas modulī ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj saņemto pakalpojumu vērtību attiecināt uz nomenklatūru partijām.
 • Depozīta sistēmas atbalsts – lai nodrošinātu labāku sistēmas atbalstu ražotājiem, vairum- un mazumtirgotājiem,  ir atvieglota depozīta apstrāde noliktavas, kases un loģistikas dokumentos. Risinājums paredz iespējas preču nomenklatūrām pievienot saistīto preci (depozītu), kā arī pieņemt atpakaļ depozītu.
 • Luminor Gateway atbalsts – izveidota jauna integrācija ar Luminor webservice, kas sevī iekļauj bankas izrakstu saņemšanas funkcionalitāti.

Vairāk par 600. versiju šeit.

Laidienu aktualitātes šeit.

595. versija

Horizon 595. versijā ir varāki jaunumi:

 • Iespēja eksportēt saraksta veidni, lai atvieglotu datu importu citā Horzin sistēmā vai vienas sistēmas ietvaros starp dažādām firmām.
 • Turpmāk būs iespējams sistēmā veidot fiskālos čekus arī bez sasaistes ar kases aparātu.
 • Uzlabojumi loģistikas modulī
 • Kā arī daudz citu jauninājumu un uzlabojumu

Horizon 595. versijas apraksts pieejams šeit.

Versijas laidienu apraksts pieejams šeit.

590. versija

Galvenās izmaiņas 590. versijā:

 • Uzlabojumi brīdinājumu funkcionalitātē (sistēma);
 • Tiešsaites integrācija ar VID EDS sistēmu (apgāde un realizācija);
 • Atvērto darba nespējas lapu imports (darba samaksa);
 • Loģistikas moduļa reorganizācija.

Pilnu izmaiņu aprakstu skatiet šeit.

Versiju saraksts ar aprakstiem un aktuālajiem laidieniem pieejams šeit.

585. versija

Galvenās izmaiņas 585. versijā:

 • PVN uzskaitē un PVN deklarācijas veidošanas funkcionalitātē pieejami uzlabojumi, lai to izmantošana būtu ērtāka.
 • Nekustamo īpašumu pārvaldības operatora darba vietā veiktas izmaiņas Norēķinu pārskatā.
 • Sākta loģistikas moduļa reorganizācija. Šajā versijā veiktas risinājuma arhitektūras izmaiņas, lai mainītu principu, kā loģistikas pieprasījumu un pasūtījumu rindas tiek sasastītas ar noliktavas dokumentu rindām.
  Versijas apraksts pieejams šeit.
  Versiju saraksts ar aprakstiem un aktuālajiem laidieniem pieejams šeit.
  Atceries! Pārbaudi specifiskos biznesa risinājumus testa vidē.