Aktualitātes

560. versija

 • Horizon saziņa – iespēja sarakstīties ar kolēģiem Horizon vidē – paredz iespēju rakstīt kolēģiem komentārus vai jautājumus par konkrēta Horizon dokumenta vai kartītes saturu.  ( ● Klienta kartīte ● NĪP abonenta kartīte ● Personas kartīte ● Klienta līgums ● Iepirkumu līgums ● Pakalpojumu līgums ● Visu veidu NĪP līgumi. -saraksts laidienos  ir papildināts. https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Iespeja-sarakstities-ar-kolegiem-Horizon-vide/ta-p/305791 )
 • Vairāk nekā 400 sistēmas sarakstiem atjaunoti sākotnējie izskati
 • Sākot ar 560. versiju, no trim WEB lietotāju apstrādes automatizētiem darbiem, pieejams būs tikai viens – “WEB lietotāju sinhronizācija”.
 • Metarēķinu modulī veikti vairāki papildinājumi, lai padarītu lietotājiem ērtāku un vieglāku metarēķinu ievadi un tālāko gala dokumentu apstrādi – izveidota automātiska metarēķina PVN summu un kopsummas aizpilde; metarēķina rindās pievienoti būtiski lauki, kas nepieciešami gala dokumenta grāmatošanai; pievienota iespēja pārnest pielikumu no metarēķina uz gala dokumentu, ja gala dokuments tiek piesaistīts metarēķinam.
 • Firmas.lv integrācijas papildinājumi ar informāciju par sankcijām
 • Pakalpojumu līgumu modulī izveidota jauna aprēķina metode “Mēneša maksa”, lai būtu iespēja ģenerēt abonēšanas rēķinus, kur daudzums ir konstants lielums, savukārt, cena ir atkarīga no perioda, par kuru tiek ģenerēts rēķins. Tāpat lietotāju ērtībām uzlabota pakalpojumu līgumu moduļa funkcionalitāte – vairāki saraksti papildināti ar iespēju apskatīt klienta īpašības; pakalpojumu līgumu sarakstā pievienota iespēja apskatīt informāciju no pēdējā rēķina; pakalpojuma līguma ievadformā pievienota iespēja darboties ar līgumam piesaistītajām līguma mainīgo vērtībām. Visas augstākminētās izmaiņas ir pieejamas arī 555.versijā, sākot ar 555.9. laidienu
 • Algu modulī veikti vairāki būtiski papildinājumi – izveidots darba nespējas lapu imports no EDS; papildināta algu lapiņu izdrukas forma, lai būtu pieejama informācija par normām un to izpildi; uzlabots ieturējumu kontroles mehānisms, lai darbiniekam neieturētu pārāk lielas summas; papildināts virsstundu dokuments ar iespēju norādīt 6 un 12 mēnešu periodus; kā arī pieejami vairāki nelieli uzlabojumi, lai sistēmas lietošana būtu ērtāka.
 • Ieturējumu kontroles uzlabojumi
 • Virsstundu aprēķina periods 6 un 12 mēneši   (iepriekš 1,2,3,4 tikai)
 • Sākot no 560. versijas, brīdinājuma filtrā ir iespējams pievienot atvaļinājuma naudas izmaksas veidu, un tas nodrošinās, ka tiek attēloti brīdinājumi par atbilstošajām prombūtnēm.
 • Atvaļinājumu rezerves fondu korekciju iesaldēšana
 • Uzlabojumi atvaļinājuma rezerves dokumenta aizpildē -kad ir izvēlēta administratīvā struktūrvienība un tiek nospiesta poga “zibens”, dokumentā turpmāk tiktu ielasīti tikai tie darbinieki, kuriem ir atbilstošais fonds, nevis pilnīgi visi izvēlētās struktūrvienības darbinieki.
 • Izmaiņas atskaitē “Darba ņēmēju kustība”  iespēja norādīt pēc kādiem tiek aprēķināts pieņemto, atbrīvoto un kopējais darbinieku skaits
 • Ievadot un saglabājot dokumentu datumā, par kuru nav izveidots jauns grāmatojumu perioda ieraksts, tiks parādīts paziņojums, no kura būs iespējams atvērts grāmatojumu periodu saraksts, kur varēs atvērt periodu.

Vairāk informācijas par šo versiju skatiet šeit.