Horizon versijas

590. versija

Galvenās izmaiņas 590. versijā:

 • Uzlabojumi brīdinājumu funkcionalitātē (sistēma);
 • Tiešsaites integrācija ar VID EDS sistēmu (apgāde un realizācija);
 • Atvērto darba nespējas lapu imports (darba samaksa);
 • Loģistikas moduļa reorganizācija.

Pilnu izmaiņu aprakstu skatiet šeit.

Versiju saraksts ar aprakstiem un aktuālajiem laidieniem pieejams šeit.

585. versija

Galvenās izmaiņas 585. versijā:

 • PVN uzskaitē un PVN deklarācijas veidošanas funkcionalitātē pieejami uzlabojumi, lai to izmantošana būtu ērtāka.
 • Nekustamo īpašumu pārvaldības operatora darba vietā veiktas izmaiņas Norēķinu pārskatā.
 • Sākta loģistikas moduļa reorganizācija. Šajā versijā veiktas risinājuma arhitektūras izmaiņas, lai mainītu principu, kā loģistikas pieprasījumu un pasūtījumu rindas tiek sasastītas ar noliktavas dokumentu rindām.
  Versijas apraksts pieejams šeit.
  Versiju saraksts ar aprakstiem un aktuālajiem laidieniem pieejams šeit.
  Atceries! Pārbaudi specifiskos biznesa risinājumus testa vidē. 

580. versija

Klāt Horizon 580. versija!

Ir ieviesti jaunumi vairākos programmas moduļos:

 • Taustiņkombinācijas sākuma ekrāna izvēlnēm;
 • Plašākas ziņojumu sūtīšanas iespējas sistēmas lietotājiem;
 • Masveida piegādes adrešu maiņa;
 • Excel veidne kontaktpersonu labošanai;
 • Jaunas publicētās atskaites;
 • Paplašinātas meklēšanas rīka iespējas (algas un personāls);
 • Daudz citi jaunumi un labojumi!

Ar detalizētāku jaunās versijas aprakstu iepazīsties šeit!

 

Ja vēlies noskatīties videosemināra ierakstu par 580. versiju, meklē to šeit!

575. versija

Par Horizon 575.versiju, kas pieejama klientu zonā no 15.03.2021.

! 17.04. plānota 575. versijas instalācija klientiem, kuri izmanto Horizon mākoņrisinājumu.

Video semināru par šo versiju var atrast un noskatīties šajā saitē:

https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Publiceta-575-versija/ta-p/367562

Versijas apraksts pieejams šeit:

https://horizon.lv/cms/files/plugin_objects/712%201%20HORv575_Versijas-apraksts-2.pdf

Lieliskie uzlabojumi

Sistēma 

 • Lai paātrinātu piekļuvi un samazinātu lietotāja klikšķu skaitu, izveidota iespēja pievienot īsceļus arī uz dokumentu ievadformām. Ērti un ātri var uzsākt dokumenta aizpildi.
 • Lietotāja izveidotās darbvirsmas būs pieejamas arī nākošajā pieslēgšanās reizē un būs labojamas, ja lietotājam radīsies vēlme veikt izmaiņas

Failu glabātuves uzlabojumi – divas jaunas darbības: pārvietot starp glabātuvēm ar darbību “Kopēt uz citu glabātuvi” ar iespēju saglabāt vai dzēst no sākontnējās glabatuves failus un pārbaudīt, vai fails nav bojāts, ar Darbību “Pārbaudīt failu integritāti” un iespēja Detalizācijā redzēt informāciju par pārkopētajiem failiem vai iemeslus, kāpēc kopēšana bija neveiksmīga.

Līgumi – Atbrīvojumu periodu uzlabojumi – atbrīvojot klientu no kavējuma naudu maksāšanas, iespējams atbrīvojumu periodus pievienot arī uz nenoteiktu laiku, iespējams arī vairākiem vienlaicīgi mainīt perioda ilgumu ar Lauku labošana iezīmētajām rindām”, labojot pēc vajadzības laukus  “Datums no” un “Datums līdz”.

Vairāk šeit:

https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Atbrivojumu-periodu-uzlabojumi-no-575-v/ta-p/367648

NĪP

 • pievienots lauks “Rēķina rindas piezīmes”, kur iespējams norādīt informāciju par papildus pakalpojumiem.
 • Jaunā lauka aizpilde pieejama no: ● Līguma aprēķina metodes ievadformas. ● NĪP līgumu saraksta darbības vedņa Pievienot aprēķina metodi. ● Aprēķinu metožu saraksta darbības vedņa Piesaistīt līgumiem. ● Līguma aprēķinu metožu analīzes atskaites darbības vedņa Pievienot līguma aprēķina metodi. ● Excel veidnes.

Vairāk šeit:

https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Piezimes-NIP-rekina-rindina-no-575-v/ta-p/367639

 • Funkcionalitātes “Koriģēt periodā beigās” pilnveidojumi

Vairāk šeit:

https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Funkcionalitates-Koriget-perioda-beigas-pilnveidojumi-sakot-no/ta-p/367521

Horizon Mana saziņa pievienota šādiem objektiem – dokumentiem un pamatdatu kartītēm: ● Visu veidu nekustamā īpašuma objekti  ● Visu veidu nekustamie īpašumi ● Visu veidu NĪP pieņemšanas – nodošanas akti 

 • Visu veidu skaitītāji ● Skaitītāja eksemplāri ● Objektu bilances aprēķins ● Servisa darbu pieteikumi ● Ražošanas uzdevumi

Algas

 • Uzlabojumi elektroniskajās darba nespējas lapās, lai to izmantošana būtu ērtāka.
 • Brīdinājums par vidējo izpeļņu – veidojot, prombūtnes dokumentu, darbinieki, kuriem vidējā izpeļņa ir 0,00 eur, tiks izcelti un, saglabājot dokumentu, būs redzams brīdinājuma logs ar precizējošu informāciju.
 • IIN informācijas sarakstā varēs izlikt izskatā pēdējā notikuma informāciju un redzēt: ● kad pēdējo reizi ieraksts ir veidots vai mainīts; ● kas tika darīts; ● kurš lietotājs veicis darbības.

Personāls

  • Personas kartītes uzlabojumi – papildinājumi kontaktinformācijā

 

 • Automātiska papildatvaļinājuma par bērniem izveide, ja darbiniekam tiek ievadīts jauns ģimenes loceklis un tur tiek norādīts, ka ģimenes loceklis jāņem vērā pie papildatvaļinājuma par bērnu aprēķina.
 • Papildināts brīdinājumu mehānisms – turpmāk būs iespējams veidot brīdinājumus, kas balstās uz sarakstiem: ● Rīkojumi; ● Vienošanās; ● Darba aizsardzības instruktāžas ieraksti.
 • Papildināti klasifikatori, lai mācību pieteikumu nosaukumos varētu ievadīt papildu valodās.
 • Personas amata datu un rīkojumu kartītēs ir palielināts atļautais simbolu skaits

 

Inventārs

Svarīgi! Sākot ar 575. versiju, vairs nav iespējams veidot šādus dokumentus ● Inventāra iekšējā kustība; ● Izsniegšana lietošanā; ● Atgriešana no lietošanas; ● Lietotāja maiņa, jo to funkcionalitāte pilnībā ir nodrošināta jaunajā “Inventāra pārvietošanas dokumentā”. Iepriekšējās versijās veidotie dokumenti joprojām būs redzami un labojami.

Komandējumu uzlabojumi – ērtākai Ministru kabineta noteikumos Nr. 969 noteikto izdevumu diennakts normu komandējumiem uz ārvalstīm piemērošanai – vairākas dienas naudas likmes katrai valstij.

https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Vairakas-dienas-naudas-likmes-katrai-valstij-no-575-v/ta-p/367645

Finanšu pārskati – Horizon vairāku nodokļu maksātāju režīmā, iespējams finanšu pārskata kompleksos aprēķinus skatīties arī iestāžu griezumā.

Noliktava

 • Saņemšanas pavadzīme papildināta ar lauku “Komisija”
 • Nomenklatūras kartīte papildināta ar iespēju aprēķināt derīguma dienu skaitu

570. versija

 • Izmaiņas automatizēto un pasūtījuma darbu izpildē
 • Paziņojumi par pasūtījuma darba statusa izmaiņām –  izvēlne Aktualitātes (aploksne) ir papildināta ar jaunu sadaļu “Pasūtījuma darbi
 • Jauns lauks “Gala maksātājs” izejošajā maksājumā
 • Jauna publicētās atskaites: ● Piesaistes (Realizācijas dokumentiem),  ● Provizoriskās virsstundas periodā
 • Kavējumu naudas aprēķinu optimizācija
 • Apmaksas datums kavējumu naudas aprēķinā debitora maksājumu pārnešanas gadījumā – ar dokumenta atribūtu iespējams noteikt to, vai kā apmaksas datums tiek uzskatīts pārnešanas dokumenta izpildes datums, vai piesaistītā maksājuma izpildes datums.
 • Līgumu atlikumu atskaitē kolonnā “Atgrieztā summa” mainīts aprēķina algoritms
 • Apjoma aprēķinu optimizācija
 • Personas kartītē iespējams atzīmēt galvenās sadaļas jeb favorītus. Vairāk par iespēju noteikt favorītus šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Jauna-personas-kartite-sakot-no-565-versijas/ta-p/317737
 • Automātiska dokumentu veidošana, pieņemot darbinieku. Vairāk par to, kuri dokumenti veidosies automātiski, šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Automatiska-dokumentu-veidosana-pie-darbinieka-pienemsanas/ta-p/341586
 • Algas aprēķins profesionālajiem sportistiem – vairāk par šo speciālo aprēķinu šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/VSAOI-profesionalajiem-sportistiem-525-versija/ta-p/158212
 • Atskaite “Darba devēja ziņojums”  –  sakarā ar likumdošanas izmaiņām MK noteikumos Nr.827  07.09.2010., kas stājas spēkā no 01.2021, sagatavota instrukcija un programma, kas pārveido xml failu atbilstoši prasībām. Instrukcija un programma pieejam šeit: https://community.visma.com/t5/Jaunumi/Par-EDS-atskaites-quot-Zinojums-par-VSAOI-quot-quot-Darba-deveja/ba-p/338325
 • Atskaite “Provizoriskās virsstundas” papildināta ar iespēju Rādīt saistītās uzskaites vienības.
 • Jauns dokuments –  Inventāra pārvietošanas dokuments – tas apvieno šādu esošo dokumentu funkcijas: ● Inventāra iekšējā kustība, ● Izsniegšana lietošanā, ● Atgriešana no lietošanas, ● Lietotāja maiņa.  Sākot no 570. versijas, inventāra atrašanās vietu iespējams mainīt tikai ar dokumentu un tā tiek fiksēta uz datumu. Šajā versijā joprojām būs pieejami visi pārējie inventāra kustības dokumenti: ● Inventāra iekšējā kustība, ● Izsniegšana lietošanā, ● Atgriešana no lietošanas, ● Lietotāja maiņa. , bet ar 575. versiju, minētie inventāra kustības dokumenta tipi tiks deaktivizēti. Par jaunā dokumenta lietošanu šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Jaunais-inventara-parvietosanas-dokuments/ta-p/339204
 • Atrašanās vietas norādīšana saņemšanas pavadzīmē – iespēja inventāra atrašanās vietu norādīt uzreiz saņemšanas pavadzīmes serializācijas logā.
 • “Biļešu/kvīšu izlietojums” un “Biļešu/kvīšu izlietojums bankā” iekļauti avansa norēķinu modulī kā avansiera izdevumu dokumenti
 • Pārcenošanas dokumenta veids “Akcijas” papildināts ar Excel veidni
 • Horizon POS-  uz kasi tiks nosūtīts arī dokumentā iekļauto preču un pakalpojumu PVN sadalījums,  iespēja norādīt tekstu, kas tiks izdrukāts uz čeka, apmaksājot dokumentus laukos “Nosaukums kasē”.

565. versija

 • OLE interfeisa atbalsta pārtraukšana. Sākot ar Horizon 565. versiju, vairs netiek uzturēta Horizon OLE saskarne, kas ir viena no tehnoloģiskajām iespējām, kā Horizon integrēt ar citām sistēmām. Ar 2021.gada septembri OLE integrācijas iespējas vairs nebūs pieejamas. Šis nosacījums neattiecas uz eksportu ar Excel.
 • Jauns saraksts – “Metarēķinu imports”  (Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports) – saraksts ar pilnīgi visiem e-rēķiniem – arī tādiem, kas ir kļūdaini vai satur nepietiekamus datus metarēķina izveidei. Vairāk šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/E-rekinu-imports-no-565-versijas/ta-p/321400
 • Jauns saraksts – “Uzkrātie rindu dati” (Dokumenti → Metarēķini → Uzkrātie rindu dati) – kurā tiek reģistrēti piegādātāja pakalpojumu dati no importētā e-rēķina un lietotāja izvēlētais pakalpojums vai nomenklatūra metarēķinā.  Papildinājums pakalpojumu un nomenklatūru atpazīšanā un piemeklēšanā. Piemeklējot ierakstus tiek ņemta vērā  piegādātāju sūtītā informācija e-rēķinā un lietotāja pakalpojuma / nomenklatūras izvēle no iepriekšējiem rēķiniem.
 • Nekustamo īpašumu pārvaldības modulī ir mainīta krāsa ierakstiem stadijā Sagatave un brīdinājumu krāsa šādos sarakstos: ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Nolasītie rādījumi ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Līgumu skaitītāju rādījumi ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Kontrolskaitītāju rādījumi ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Skaitītāju sākuma rādījumi ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Apjoma aprēķins ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Mājas apjoma aprēķins ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Apjoma aprēķina pārrēķins
 • Personas kartītei ir jauns izskats. Vairāk par kartītes izskatu šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Jauna-personas-kartite-sakot-no-565-versijas/ta-p/317737
 • Jauns vienošanās pamatveids – Vienošanās par atbrīvošanu.
 • “Obligātās veselības pārbaudes”  brīdinājumu funkcionalitāte papildināta ar iespēju brīdinājumu sūtīt arī uz darbinieka darba e-pastu un tiešā vadītāja e-pastu.
 • Elektroniskās darba nespējas lapas – iespēja norādīt sistēmai gadījumus, kad tā pati drīkst ģenerēt prombūtnes dokumentus bez lietotāja iesaistes. Vairāk par funkcionalitāti šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Elektronisko-darba-nespejas-lapu-imports-sakot-no-560-versijas/ta-p/301495
 • Stundu skaits prombūtnes dokumentā: Mainīts mehānisms, kā turpmāk prombūtnes dokumentā tiks aprēķināts stundu skaits.
 • Prombūtnes dokumentā jauna pazīme “Laiks fiksēts
 • Darba nespējas lapas iespējams piesaistīt pie amata datiem.
 • Uzlabojumi virsstundu funkcionalitātē. Vairāk par funkcionalitāti šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Virsstundu-aprekini-sakot-no-565-versijas/ta-p/318062
 • Jauna atskaite Darba laika apstiprinātie plānošanas ieraksti.
 • Grāmatojumu sarakstu apvienošana – “Grāmatojumi” un “Grāmatojumi pa dokumentiem”
 • Jaunas publicētās atskaites: ● Līguma pakalpojuma rindas, ● Komandējumu kopsavilkums, ● Uzkrātās ekspluatācijas summas periodā, ● Ārpusbilances uzkrātās ekspluatācijas summas periodā, ●  Darba laika apstiprinātie plānošanas ieraksti.  

560. versija

 • Horizon saziņa – iespēja sarakstīties ar kolēģiem Horizon vidē – paredz iespēju rakstīt kolēģiem komentārus vai jautājumus par konkrēta Horizon dokumenta vai kartītes saturu.  ( ● Klienta kartīte ● NĪP abonenta kartīte ● Personas kartīte ● Klienta līgums ● Iepirkumu līgums ● Pakalpojumu līgums ● Visu veidu NĪP līgumi. -saraksts laidienos  ir papildināts. https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Iespeja-sarakstities-ar-kolegiem-Horizon-vide/ta-p/305791 )
 • Vairāk nekā 400 sistēmas sarakstiem atjaunoti sākotnējie izskati
 • Sākot ar 560. versiju, no trim WEB lietotāju apstrādes automatizētiem darbiem, pieejams būs tikai viens – “WEB lietotāju sinhronizācija”.
 • Metarēķinu modulī veikti vairāki papildinājumi, lai padarītu lietotājiem ērtāku un vieglāku metarēķinu ievadi un tālāko gala dokumentu apstrādi – izveidota automātiska metarēķina PVN summu un kopsummas aizpilde; metarēķina rindās pievienoti būtiski lauki, kas nepieciešami gala dokumenta grāmatošanai; pievienota iespēja pārnest pielikumu no metarēķina uz gala dokumentu, ja gala dokuments tiek piesaistīts metarēķinam.
 • Firmas.lv integrācijas papildinājumi ar informāciju par sankcijām
 • Pakalpojumu līgumu modulī izveidota jauna aprēķina metode “Mēneša maksa”, lai būtu iespēja ģenerēt abonēšanas rēķinus, kur daudzums ir konstants lielums, savukārt, cena ir atkarīga no perioda, par kuru tiek ģenerēts rēķins. Tāpat lietotāju ērtībām uzlabota pakalpojumu līgumu moduļa funkcionalitāte – vairāki saraksti papildināti ar iespēju apskatīt klienta īpašības; pakalpojumu līgumu sarakstā pievienota iespēja apskatīt informāciju no pēdējā rēķina; pakalpojuma līguma ievadformā pievienota iespēja darboties ar līgumam piesaistītajām līguma mainīgo vērtībām. Visas augstākminētās izmaiņas ir pieejamas arī 555.versijā, sākot ar 555.9. laidienu
 • Algu modulī veikti vairāki būtiski papildinājumi – izveidots darba nespējas lapu imports no EDS; papildināta algu lapiņu izdrukas forma, lai būtu pieejama informācija par normām un to izpildi; uzlabots ieturējumu kontroles mehānisms, lai darbiniekam neieturētu pārāk lielas summas; papildināts virsstundu dokuments ar iespēju norādīt 6 un 12 mēnešu periodus; kā arī pieejami vairāki nelieli uzlabojumi, lai sistēmas lietošana būtu ērtāka.
 • Ieturējumu kontroles uzlabojumi
 • Virsstundu aprēķina periods 6 un 12 mēneši   (iepriekš 1,2,3,4 tikai)
 • Sākot no 560. versijas, brīdinājuma filtrā ir iespējams pievienot atvaļinājuma naudas izmaksas veidu, un tas nodrošinās, ka tiek attēloti brīdinājumi par atbilstošajām prombūtnēm.
 • Atvaļinājumu rezerves fondu korekciju iesaldēšana
 • Uzlabojumi atvaļinājuma rezerves dokumenta aizpildē -kad ir izvēlēta administratīvā struktūrvienība un tiek nospiesta poga “zibens”, dokumentā turpmāk tiktu ielasīti tikai tie darbinieki, kuriem ir atbilstošais fonds, nevis pilnīgi visi izvēlētās struktūrvienības darbinieki.
 • Izmaiņas atskaitē “Darba ņēmēju kustība”  iespēja norādīt pēc kādiem tiek aprēķināts pieņemto, atbrīvoto un kopējais darbinieku skaits
 • Ievadot un saglabājot dokumentu datumā, par kuru nav izveidots jauns grāmatojumu perioda ieraksts, tiks parādīts paziņojums, no kura būs iespējams atvērts grāmatojumu periodu saraksts, kur varēs atvērt periodu.

Vairāk informācijas par šo versiju skatiet šeit.

555. versija

Jauns izskats!

 • Darbvirsma Lai lietotāju darbu Horizon padarītu ērtāku, ātrāku un modernāku, būtiski mainīts aplikācijas vizuālais izskats un navigācijas principi.
 • Pamatdatu kartītēs nomainīta komponente darbībām ar attēliem.- attēlu iespējams pievienot dažādos veidos:
 • Saraksta rindu krāsas – vairs lietotājs nevar  mainīt
 • 2019. gada 22. novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”. Saistībā ar šiem grozījumiem sistēmā tika veikti papildinājumi, kas ir pieejami gan jaunajā 555. versijā, gan arī vecākās versijās, sākot ar šiem laidieniem – 540.33, 545.22. un 550.10. Grozījumi 19.1 apakšpunktos nosaka, ka ūdens patēriņa starpību sadala starp tiem dzīvokļu īpašniekiem,
 • Darba laika plānošana. Ja kādam darbiniekam nebija pareizs stundu skaits vai kāda cita kļūda, tad līdz šim nebija iespējams izdzēst šo vienu darbinieku un viņam atsevišķi salabot datus. Sākot no šīs versijas, DLU no fakta dokumentiem var izdzēst darbiniekus..
 • Atvaļinājumu rezerves fondu korekcijas -Agrāk, veidojot korekcijas, lietotājam bija jānorāda, par cik dienām koriģēt periodu. Turpmāk lietotājam būs jānorāda, cik dienām galā ir jābūt par periodu, un koriģējamo dienu skaitu izrēķinās sistēma
 • Izmaiņas avansa norēķinu maksājuma uzdevumu ģenerēšanā
 • Izmaiņas Avansa izdevumu ģenerēšanā
 • Cenu izmaiņu atskaite papildināta ar īpašībām
 • Inventāra īpašības pavadzīmju izdrukās
 • iespēja Inventāram masveidā labot lauku Apraksts

Apkopoti par PEPPOL- sākot ar 540. versiju tiek nodrošināta iespēja saņemt elektronisku rēķinu, savukārt, ar 545. versiju – arī izsūtīt elektronisku rēķinu Peppol formātā.  555. versijā sistēmā iestrādāta iespēja veikt pārbaudi pēc Peppol formāta biznesa noteikumiem.

Vairāk par izmaiņām skatiet šeit.

550. versija

 • Kopējs pievienoto failu saraksts   – pievienotie fiali apskatāmi vienuviet – Sistēma – Administrēt – Pievienoto failu saraksts
 • Papildinājumi PEPPOL formāta elektroniskajiem rēķiniem   – sistēma atpazīst pakalpojumus un nomenklatūras, ja elektroniskajā rēķinā esošais pakalpojuma nosaukums, kods, svītrkods vai kataloga numurs sakritīs ar kādu no šiem laukiem pakalpojuma vai nomenklatūras kartītē .-UNECE mērvienību klasifikators: sistēmā ir izveidots jauns klasifikators “UNECE mērvienības”, UNECE kods jāpiesaista mērvienībai. – iespēja ar vienu darbību uzreiz ģenerēt PDF izdruku kopā ar PEPPOL formāta elektronisko rēķinu un šos abus failus sūtīt uz klienta e-pastu.
 • Iespēja masveidā mainīt Uzņēmējdarbības formas klientu kartītēs
 • Iespēja masveidā mainīt līgumu statusu
 • Iespēja masveidā mainīt algu dokumentu statusu  ( ● Darba laika uzskaite; ● Prombūtne; ● Pastāvīgās piemaksas; ● Vienreizējās samaksas; ● Samaksa/ieturējumi periodā; ● Pastāvīgie ieturējumi; ● Vienreizējie ieturējumi; ● Atvaļinājumu rezerves; ● VSAOI nodokļa starpības dokumenti. )
 • Personas kartītes un personas uzskaites vienības saistītajos datos var apskatīt ( ● Darba laika plānošanas ierakstus; ● Darba laika grafikus; ● Darba laika fakta ierakstus; ● Darba laika uzskaites fakta dokumentus )
 • Veikti papildinājumi sistēmā, lai dienas un stundas darba laika uzskaitē no fakta dokumenta uzrādītos atkarībā no samaksas veida uzstādījumiem
 • No 550. versijas ir atslēgta komandējumu uzskaite Horizon WEB. Turpmāk tā ir pieejama tikai Visma HoP vidē
 • Lai nodrošinātu ieplānotā budžeta summu izlietojumu kontroli projektu griezumā, sākot ar 550. versiju, ir papildināta budžeta kontroles funkcionalitāte.

Vairāk par šo versiju lasiet šeit.

545. versija

 • Sākot ar 545. versiju, lietotāja lomai var norādīt slēgšanas pazīmi, kas nodrošina momentānu lomas slēgšanu: sistēma automātiski aizpilda lomas beigu datumu un vairs neļauj lietotājam turpināt strādāt programmā ar šīs lomas tiesībām.
 • Failu apskate – Turpmāk ar kontroles un vides parametru “Faila satura apskate” var norādīt, kā attēlot jebkura pievienotā faila saturu.  Pat, ja fails ir atvērts Horizon logā, to vienmēr var atvērt ārējā programmā, izmantojot pogu “Atvērt ārējā programmā” un, piemēram, pagriezt attēlu.
 • Sistēmā pievienota iespēja sagatavot un nosūtīt elektroniskos rēķinus PEPPOL formātā.
 • Uzlabojumi personas kartītē Sākot ar 545. versiju, no Personas kartītes saistītajiem datiem nav iespējams atvērt sarakstus par visiem uzņēmuma darbiniekiem.  Pēc noklusējuma uzstādījums visiem lietotājiem ir aktīvs -tiek attēloti ieraksti par pēdējo gadu.
 • Izveidota iespēja caur Personas amata datu Lauku labošanu iezīmētajām rindām iezīmētajiem ierakstiem masveidā nomainīt vērtību laukā “Grupa”
 • Pievienots kalkulators -Personas amata datos iespējams aprēķināt darbinieka bruto un neto likmes.
 • Uzlabojumi Elektroniskajās algas nodokļa grāmatiņās –  iespējams izvēlēties apstrādes sākumu – mēneša sākumu vai gada sākumu.

Vairāk informācijas par versiju skatiet šeit.