Horizon versijas

525. versija

Galvenās izmaiņas un uzlabojumi 525. versijā sastopami sistēmā (drošākas paroles, anonimizācija, u.c.) un vairākos moduļos (algas un personāls, noliktava).

Vairāk informācijas par izmaiņam un uzlabojumiem atradīsiet šeit.

520. versija

Šīs versijas galvenās izmaiņas ir sekojošanas:

 • Sistēma un infrastruktūra
  • Notikumu reģistrēšana
   Notikumu reģistrēšana darbībām sarakstos
  • Centralizācija
   Procesu veiktspējas uzlabojumi
  • Lietotāju pārvaldība
   Lietotāju lomu periodi
   Jauni autorizācijas veidi
   Plašāki lietotāju auditpieraksti
  • FTG serveris
   Stabilitātes uzlabojumi
 • Norēķini
  • Apgāde un Realizācija
   Piesaistes atcelšana slēgtā periodā
  • Banka
  • Tiešsaistes bankas
   Neparakstītu maksājumu sūtīšana uz Swedbank
   Vienkāršota Log failu iegūšana
  • Apsaimniekošana
 • Algas un personāls
  • Algas
   Prognozētā neapliekamā minimuma imports no EDS
   Konfigurējama darba laika uzskaites dokumentu saskaņošanas plūsma
   Aktivitāte kalendāriem
  • Personāls
   Papildatvaļinājumi par bērniem
   Papildatvaļinājumi pēc novērtējuma un stāža
 • Saimniecība
  • Inventārs
   Pilnveidojumi inventāra iekšējās kustības pieteikumu apstrādē
  • Noliktava
   Risinājums atgriežamās taras uzskaitei
  • Kases sistēmas
   Datu apmaiņa ar hibrīdkases sistēmu TradePro POS (UVS)

Versijas aprakstu variet apskatīt šeit.

Aktuālā laidiena izmaiņas pieejamas šeit.

515. versija

Galvenās izmaiņas veiktas vairākos sistēmas moduļos:

 • sistēma;
 • norēķini;
 • algas un personāls;

Jaunumi pieejami arī sistēmas infrastruktūrā, drošākai saziņai ar e-pasta serveriem.

515. versijā atvaļinājumu uzkrājuma aprēķiniem veikti uzlabojumi saistībā ar papildatvaļinājumiem un ir izveidots jauns atvaļinājuma veids “Cits”. Sīkāku informāciju variet uzzināt šeit.

Versijas apraksts pieejams šeit.

Versijas laidienu labojumu apraksts pieejams šeit.

510. versija

Galvenās izmaiņas 510. versijā:

 • Atbalsts algu nodokļu aprēķina izmaiņām;
 • Atbalsts PVN uzskaites izmaiņām;
 • Papildus iespējas pieslēgumu kontrolē un lietotāju pārvaldībā;
 • Pilnveidojumi pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaitē.

510. versijas apraksts pieejams šeit.

Horizon 510. versijas labojumu apraksts pieejams šeit.

 

505. versija

Versijas galvenās izmaiņas:

 • Versijā ir būtiski mainīta saskaņošanas moduļa darbība, uzlabojot moduļa lietojamību, kā arī papildus ir radīta iespēja pārbaudīt scenārijus, lai savlaicīgi identificētu kļūdas vai problēmas.
 • Sistēmā turpmāk tiks atbalstīts EDOC 2.0 formāts elektroniskai dokumentu parakstīšanai.
 • Modulis publicētās atskaites ir papildināts ar jaunām atskaitēm.
 • Versijā ir pabeigta atvaļinājumu rezerves fondu reorganizācija.
 • Nelielas izmaiņas un uzlabojumi veikti arī  sekojošos moduļos: autotransports, atskaišu redaktors, norēķini un maksājumu automatizācija.

Viss 505. versijas apraksts pieejams šeit.

Horizon 505. versijas labojumu apraksts pieejams šeit.

500. versija

Programmas uzlabojumi, galvenokārt, veikti sistēmā, norēķinos, apsaimniekošanā, algās un personālā, kā arī saimniecībā.

500. versijas pilnais apraksts pieejams šeit.

Horizon 500. versijas labojumu apraksts pieejams šeit.

495. versija

Sistēmā veikti gan funkcionalitātes uzlabojumi vairākos moduļos, gan vizuālie uzlabojumi.

Par labojumiem versijā –  šeit

Versijas dokumentācija pieejama šeit

490. versija

Izmaiņas Horizon WEB instalēšanā

Sākot ar 490. versiju klientu zonā nebūs pieejams atsevišķs Horizon Web instalators.

Versijas apraksts, kurā ietvert labojumi, pieejams šeit

Lietotāja instrukcijas:

485. versija

Izmaiņas veiktas vairākos programmas moduļos.

 • Automatizēto darbu palaišanas uzstādījumu uzlabojumi;
 • Izveidotas automatizēto darbu grupas;
 • Paplašināts atskaišu apjoms;
 • Budžeta tāmju ievades papildinājumi;
 • Papildinājumi inventarizācijas procesa veikšanai;
 • u.c.

Plašāka informācija šeit

Versijas dokumentācija pieejama šeit

480. versija

Veiktas izmaiņas dažādos sistēmas moduļos. Programmai izveidots jauns režīms “Izdruku komplekti”, kas dod iespēju apvienot vairākas izdrukas vienā komplektā.

Vairāk informācijas:

Versija nr. 480

 • 1
 • 2