Horizon versijas

500. versija

Programmas uzlabojumi, galvenokārt, veikti sistēmā, norēķinos, apsaimniekošanā, algās un personālā, kā arī saimniecībā.

500. versijas pilnais apraksts pieejams šeit.

Horizon 500. versijas labojumu apraksts pieejams šeit.

495. versija

Sistēmā veikti gan funkcionalitātes uzlabojumi vairākos moduļos, gan vizuālie uzlabojumi.

Par labojumiem versijā –  šeit

Versijas dokumentācija pieejama šeit

490. versija

Izmaiņas Horizon WEB instalēšanā

Sākot ar 490. versiju klientu zonā nebūs pieejams atsevišķs Horizon Web instalators.

Versijas apraksts, kurā ietvert labojumi, pieejams šeit

Lietotāja instrukcijas:

485. versija

Izmaiņas veiktas vairākos programmas moduļos.

  • Automatizēto darbu palaišanas uzstādījumu uzlabojumi;
  • Izveidotas automatizēto darbu grupas;
  • Paplašināts atskaišu apjoms;
  • Budžeta tāmju ievades papildinājumi;
  • Papildinājumi inventarizācijas procesa veikšanai;
  • u.c.

Plašāka informācija šeit

Versijas dokumentācija pieejama šeit

480. versija

Veiktas izmaiņas dažādos sistēmas moduļos. Programmai izveidots jauns režīms “Izdruku komplekti”, kas dod iespēju apvienot vairākas izdrukas vienā komplektā.

Vairāk informācijas:

Versija nr. 480

475.versija

Programma ir papildināta ne tikai ar izskata uzlabojumiem, bet arī ar uzlabojumiem dažādās funkcionalitātes. Sistēma ir papildināta ar jaunu funkcionalitāti “Tiesību punktu ieraksts”.
Personāla modulī ir veiktas izmaiņas atvaļinājuma rezerves fondos, savukārt Algu modulī ieviests jauns klasifikators “Darbs”, kas palīdzēs grāmatvežiem ātrāk un ērtāk saprast, kāds darba laika organizācijas veids ir katram darbiniekam.

Continue reading