Aktualitātes

625. versija

Lai paātrinātu un vienkāršotu dokumentu nosūtīšanu uz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmu (VID EDS), Horizon ir pieejama EDS API integrācija, kas nodrošina iespēju automātiski nosūtīt dokumentus no grāmatvedības sistēmas uz VID EDS, kur dati tiek pārbaudīti un pieņemti.

Tas nozīmē, ka vairs nav jāveic atskaišu saglabāšana XML formātā uz darbstacijas ar mērķi tās manuāli augšupielādēt VID EDS (šāda iespēja sistēmā joprojām būs pieejama).

Papildu tādiem dokumentiem kā “Darba devēja ziņojums” un “Paziņojums par IIN”, tagad arī atskaiti “Ziņas par darba ņēmējiem” varēs nosūtīt un iesniegt VID EDS sistēmā, izmantojot API.

Vairāk par versiju lasiet šeit.