Aktualitātes

550. versija

  • Kopējs pievienoto failu saraksts   – pievienotie fiali apskatāmi vienuviet – Sistēma – Administrēt – Pievienoto failu saraksts
  • Papildinājumi PEPPOL formāta elektroniskajiem rēķiniem   – sistēma atpazīst pakalpojumus un nomenklatūras, ja elektroniskajā rēķinā esošais pakalpojuma nosaukums, kods, svītrkods vai kataloga numurs sakritīs ar kādu no šiem laukiem pakalpojuma vai nomenklatūras kartītē .-UNECE mērvienību klasifikators: sistēmā ir izveidots jauns klasifikators “UNECE mērvienības”, UNECE kods jāpiesaista mērvienībai. – iespēja ar vienu darbību uzreiz ģenerēt PDF izdruku kopā ar PEPPOL formāta elektronisko rēķinu un šos abus failus sūtīt uz klienta e-pastu.
  • Iespēja masveidā mainīt Uzņēmējdarbības formas klientu kartītēs
  • Iespēja masveidā mainīt līgumu statusu
  • Iespēja masveidā mainīt algu dokumentu statusu  ( ● Darba laika uzskaite; ● Prombūtne; ● Pastāvīgās piemaksas; ● Vienreizējās samaksas; ● Samaksa/ieturējumi periodā; ● Pastāvīgie ieturējumi; ● Vienreizējie ieturējumi; ● Atvaļinājumu rezerves; ● VSAOI nodokļa starpības dokumenti. )
  • Personas kartītes un personas uzskaites vienības saistītajos datos var apskatīt ( ● Darba laika plānošanas ierakstus; ● Darba laika grafikus; ● Darba laika fakta ierakstus; ● Darba laika uzskaites fakta dokumentus )
  • Veikti papildinājumi sistēmā, lai dienas un stundas darba laika uzskaitē no fakta dokumenta uzrādītos atkarībā no samaksas veida uzstādījumiem
  • No 550. versijas ir atslēgta komandējumu uzskaite Horizon WEB. Turpmāk tā ir pieejama tikai Visma HoP vidē
  • Lai nodrošinātu ieplānotā budžeta summu izlietojumu kontroli projektu griezumā, sākot ar 550. versiju, ir papildināta budžeta kontroles funkcionalitāte.

Vairāk par šo versiju lasiet šeit.