Aktualitātes

545. versija

  • Sākot ar 545. versiju, lietotāja lomai var norādīt slēgšanas pazīmi, kas nodrošina momentānu lomas slēgšanu: sistēma automātiski aizpilda lomas beigu datumu un vairs neļauj lietotājam turpināt strādāt programmā ar šīs lomas tiesībām.
  • Failu apskate – Turpmāk ar kontroles un vides parametru “Faila satura apskate” var norādīt, kā attēlot jebkura pievienotā faila saturu.  Pat, ja fails ir atvērts Horizon logā, to vienmēr var atvērt ārējā programmā, izmantojot pogu “Atvērt ārējā programmā” un, piemēram, pagriezt attēlu.
  • Sistēmā pievienota iespēja sagatavot un nosūtīt elektroniskos rēķinus PEPPOL formātā.
  • Uzlabojumi personas kartītē Sākot ar 545. versiju, no Personas kartītes saistītajiem datiem nav iespējams atvērt sarakstus par visiem uzņēmuma darbiniekiem.  Pēc noklusējuma uzstādījums visiem lietotājiem ir aktīvs -tiek attēloti ieraksti par pēdējo gadu.
  • Izveidota iespēja caur Personas amata datu Lauku labošanu iezīmētajām rindām iezīmētajiem ierakstiem masveidā nomainīt vērtību laukā “Grupa”
  • Pievienots kalkulators -Personas amata datos iespējams aprēķināt darbinieka bruto un neto likmes.
  • Uzlabojumi Elektroniskajās algas nodokļa grāmatiņās –  iespējams izvēlēties apstrādes sākumu – mēneša sākumu vai gada sākumu.

Vairāk informācijas par versiju skatiet šeit.