Aktualitātes

575. versija

Par Horizon 575.versiju, kas pieejama klientu zonā no 15.03.2021.

! 17.04. plānota 575. versijas instalācija klientiem, kuri izmanto Horizon mākoņrisinājumu.

Video semināru par šo versiju var atrast un noskatīties šajā saitē:

https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Publiceta-575-versija/ta-p/367562

Versijas apraksts pieejams šeit:

https://horizon.lv/cms/files/plugin_objects/712%201%20HORv575_Versijas-apraksts-2.pdf

Lieliskie uzlabojumi

Sistēma 

 • Lai paātrinātu piekļuvi un samazinātu lietotāja klikšķu skaitu, izveidota iespēja pievienot īsceļus arī uz dokumentu ievadformām. Ērti un ātri var uzsākt dokumenta aizpildi.
 • Lietotāja izveidotās darbvirsmas būs pieejamas arī nākošajā pieslēgšanās reizē un būs labojamas, ja lietotājam radīsies vēlme veikt izmaiņas

Failu glabātuves uzlabojumi – divas jaunas darbības: pārvietot starp glabātuvēm ar darbību “Kopēt uz citu glabātuvi” ar iespēju saglabāt vai dzēst no sākontnējās glabatuves failus un pārbaudīt, vai fails nav bojāts, ar Darbību “Pārbaudīt failu integritāti” un iespēja Detalizācijā redzēt informāciju par pārkopētajiem failiem vai iemeslus, kāpēc kopēšana bija neveiksmīga.

Līgumi – Atbrīvojumu periodu uzlabojumi – atbrīvojot klientu no kavējuma naudu maksāšanas, iespējams atbrīvojumu periodus pievienot arī uz nenoteiktu laiku, iespējams arī vairākiem vienlaicīgi mainīt perioda ilgumu ar Lauku labošana iezīmētajām rindām”, labojot pēc vajadzības laukus  “Datums no” un “Datums līdz”.

Vairāk šeit:

https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Atbrivojumu-periodu-uzlabojumi-no-575-v/ta-p/367648

NĪP

 • pievienots lauks “Rēķina rindas piezīmes”, kur iespējams norādīt informāciju par papildus pakalpojumiem.
 • Jaunā lauka aizpilde pieejama no: ● Līguma aprēķina metodes ievadformas. ● NĪP līgumu saraksta darbības vedņa Pievienot aprēķina metodi. ● Aprēķinu metožu saraksta darbības vedņa Piesaistīt līgumiem. ● Līguma aprēķinu metožu analīzes atskaites darbības vedņa Pievienot līguma aprēķina metodi. ● Excel veidnes.

Vairāk šeit:

https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Piezimes-NIP-rekina-rindina-no-575-v/ta-p/367639

 • Funkcionalitātes “Koriģēt periodā beigās” pilnveidojumi

Vairāk šeit:

https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Funkcionalitates-Koriget-perioda-beigas-pilnveidojumi-sakot-no/ta-p/367521

Horizon Mana saziņa pievienota šādiem objektiem – dokumentiem un pamatdatu kartītēm: ● Visu veidu nekustamā īpašuma objekti  ● Visu veidu nekustamie īpašumi ● Visu veidu NĪP pieņemšanas – nodošanas akti 

 • Visu veidu skaitītāji ● Skaitītāja eksemplāri ● Objektu bilances aprēķins ● Servisa darbu pieteikumi ● Ražošanas uzdevumi

Algas

 • Uzlabojumi elektroniskajās darba nespējas lapās, lai to izmantošana būtu ērtāka.
 • Brīdinājums par vidējo izpeļņu – veidojot, prombūtnes dokumentu, darbinieki, kuriem vidējā izpeļņa ir 0,00 eur, tiks izcelti un, saglabājot dokumentu, būs redzams brīdinājuma logs ar precizējošu informāciju.
 • IIN informācijas sarakstā varēs izlikt izskatā pēdējā notikuma informāciju un redzēt: ● kad pēdējo reizi ieraksts ir veidots vai mainīts; ● kas tika darīts; ● kurš lietotājs veicis darbības.

Personāls

  • Personas kartītes uzlabojumi – papildinājumi kontaktinformācijā

 

 • Automātiska papildatvaļinājuma par bērniem izveide, ja darbiniekam tiek ievadīts jauns ģimenes loceklis un tur tiek norādīts, ka ģimenes loceklis jāņem vērā pie papildatvaļinājuma par bērnu aprēķina.
 • Papildināts brīdinājumu mehānisms – turpmāk būs iespējams veidot brīdinājumus, kas balstās uz sarakstiem: ● Rīkojumi; ● Vienošanās; ● Darba aizsardzības instruktāžas ieraksti.
 • Papildināti klasifikatori, lai mācību pieteikumu nosaukumos varētu ievadīt papildu valodās.
 • Personas amata datu un rīkojumu kartītēs ir palielināts atļautais simbolu skaits

 

Inventārs

Svarīgi! Sākot ar 575. versiju, vairs nav iespējams veidot šādus dokumentus ● Inventāra iekšējā kustība; ● Izsniegšana lietošanā; ● Atgriešana no lietošanas; ● Lietotāja maiņa, jo to funkcionalitāte pilnībā ir nodrošināta jaunajā “Inventāra pārvietošanas dokumentā”. Iepriekšējās versijās veidotie dokumenti joprojām būs redzami un labojami.

Komandējumu uzlabojumi – ērtākai Ministru kabineta noteikumos Nr. 969 noteikto izdevumu diennakts normu komandējumiem uz ārvalstīm piemērošanai – vairākas dienas naudas likmes katrai valstij.

https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Vairakas-dienas-naudas-likmes-katrai-valstij-no-575-v/ta-p/367645

Finanšu pārskati – Horizon vairāku nodokļu maksātāju režīmā, iespējams finanšu pārskata kompleksos aprēķinus skatīties arī iestāžu griezumā.

Noliktava

 • Saņemšanas pavadzīme papildināta ar lauku “Komisija”
 • Nomenklatūras kartīte papildināta ar iespēju aprēķināt derīguma dienu skaitu