Aktualitātes

570. versija

 • Izmaiņas automatizēto un pasūtījuma darbu izpildē
 • Paziņojumi par pasūtījuma darba statusa izmaiņām –  izvēlne Aktualitātes (aploksne) ir papildināta ar jaunu sadaļu “Pasūtījuma darbi
 • Jauns lauks “Gala maksātājs” izejošajā maksājumā
 • Jauna publicētās atskaites: ● Piesaistes (Realizācijas dokumentiem),  ● Provizoriskās virsstundas periodā
 • Kavējumu naudas aprēķinu optimizācija
 • Apmaksas datums kavējumu naudas aprēķinā debitora maksājumu pārnešanas gadījumā – ar dokumenta atribūtu iespējams noteikt to, vai kā apmaksas datums tiek uzskatīts pārnešanas dokumenta izpildes datums, vai piesaistītā maksājuma izpildes datums.
 • Līgumu atlikumu atskaitē kolonnā “Atgrieztā summa” mainīts aprēķina algoritms
 • Apjoma aprēķinu optimizācija
 • Personas kartītē iespējams atzīmēt galvenās sadaļas jeb favorītus. Vairāk par iespēju noteikt favorītus šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Jauna-personas-kartite-sakot-no-565-versijas/ta-p/317737
 • Automātiska dokumentu veidošana, pieņemot darbinieku. Vairāk par to, kuri dokumenti veidosies automātiski, šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Automatiska-dokumentu-veidosana-pie-darbinieka-pienemsanas/ta-p/341586
 • Algas aprēķins profesionālajiem sportistiem – vairāk par šo speciālo aprēķinu šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/VSAOI-profesionalajiem-sportistiem-525-versija/ta-p/158212
 • Atskaite “Darba devēja ziņojums”  –  sakarā ar likumdošanas izmaiņām MK noteikumos Nr.827  07.09.2010., kas stājas spēkā no 01.2021, sagatavota instrukcija un programma, kas pārveido xml failu atbilstoši prasībām. Instrukcija un programma pieejam šeit: https://community.visma.com/t5/Jaunumi/Par-EDS-atskaites-quot-Zinojums-par-VSAOI-quot-quot-Darba-deveja/ba-p/338325
 • Atskaite “Provizoriskās virsstundas” papildināta ar iespēju Rādīt saistītās uzskaites vienības.
 • Jauns dokuments –  Inventāra pārvietošanas dokuments – tas apvieno šādu esošo dokumentu funkcijas: ● Inventāra iekšējā kustība, ● Izsniegšana lietošanā, ● Atgriešana no lietošanas, ● Lietotāja maiņa.  Sākot no 570. versijas, inventāra atrašanās vietu iespējams mainīt tikai ar dokumentu un tā tiek fiksēta uz datumu. Šajā versijā joprojām būs pieejami visi pārējie inventāra kustības dokumenti: ● Inventāra iekšējā kustība, ● Izsniegšana lietošanā, ● Atgriešana no lietošanas, ● Lietotāja maiņa. , bet ar 575. versiju, minētie inventāra kustības dokumenta tipi tiks deaktivizēti. Par jaunā dokumenta lietošanu šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Jaunais-inventara-parvietosanas-dokuments/ta-p/339204
 • Atrašanās vietas norādīšana saņemšanas pavadzīmē – iespēja inventāra atrašanās vietu norādīt uzreiz saņemšanas pavadzīmes serializācijas logā.
 • “Biļešu/kvīšu izlietojums” un “Biļešu/kvīšu izlietojums bankā” iekļauti avansa norēķinu modulī kā avansiera izdevumu dokumenti
 • Pārcenošanas dokumenta veids “Akcijas” papildināts ar Excel veidni
 • Horizon POS-  uz kasi tiks nosūtīts arī dokumentā iekļauto preču un pakalpojumu PVN sadalījums,  iespēja norādīt tekstu, kas tiks izdrukāts uz čeka, apmaksājot dokumentus laukos “Nosaukums kasē”.