Aktualitātes

565. versija

 • OLE interfeisa atbalsta pārtraukšana. Sākot ar Horizon 565. versiju, vairs netiek uzturēta Horizon OLE saskarne, kas ir viena no tehnoloģiskajām iespējām, kā Horizon integrēt ar citām sistēmām. Ar 2021.gada septembri OLE integrācijas iespējas vairs nebūs pieejamas. Šis nosacījums neattiecas uz eksportu ar Excel.
 • Jauns saraksts – “Metarēķinu imports”  (Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports) – saraksts ar pilnīgi visiem e-rēķiniem – arī tādiem, kas ir kļūdaini vai satur nepietiekamus datus metarēķina izveidei. Vairāk šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/E-rekinu-imports-no-565-versijas/ta-p/321400
 • Jauns saraksts – “Uzkrātie rindu dati” (Dokumenti → Metarēķini → Uzkrātie rindu dati) – kurā tiek reģistrēti piegādātāja pakalpojumu dati no importētā e-rēķina un lietotāja izvēlētais pakalpojums vai nomenklatūra metarēķinā.  Papildinājums pakalpojumu un nomenklatūru atpazīšanā un piemeklēšanā. Piemeklējot ierakstus tiek ņemta vērā  piegādātāju sūtītā informācija e-rēķinā un lietotāja pakalpojuma / nomenklatūras izvēle no iepriekšējiem rēķiniem.
 • Nekustamo īpašumu pārvaldības modulī ir mainīta krāsa ierakstiem stadijā Sagatave un brīdinājumu krāsa šādos sarakstos: ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Nolasītie rādījumi ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Līgumu skaitītāju rādījumi ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Kontrolskaitītāju rādījumi ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Skaitītāju sākuma rādījumi ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Apjoma aprēķins ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Mājas apjoma aprēķins ● Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Apjoma aprēķina pārrēķins
 • Personas kartītei ir jauns izskats. Vairāk par kartītes izskatu šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Jauna-personas-kartite-sakot-no-565-versijas/ta-p/317737
 • Jauns vienošanās pamatveids – Vienošanās par atbrīvošanu.
 • “Obligātās veselības pārbaudes”  brīdinājumu funkcionalitāte papildināta ar iespēju brīdinājumu sūtīt arī uz darbinieka darba e-pastu un tiešā vadītāja e-pastu.
 • Elektroniskās darba nespējas lapas – iespēja norādīt sistēmai gadījumus, kad tā pati drīkst ģenerēt prombūtnes dokumentus bez lietotāja iesaistes. Vairāk par funkcionalitāti šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Elektronisko-darba-nespejas-lapu-imports-sakot-no-560-versijas/ta-p/301495
 • Stundu skaits prombūtnes dokumentā: Mainīts mehānisms, kā turpmāk prombūtnes dokumentā tiks aprēķināts stundu skaits.
 • Prombūtnes dokumentā jauna pazīme “Laiks fiksēts
 • Darba nespējas lapas iespējams piesaistīt pie amata datiem.
 • Uzlabojumi virsstundu funkcionalitātē. Vairāk par funkcionalitāti šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Virsstundu-aprekini-sakot-no-565-versijas/ta-p/318062
 • Jauna atskaite Darba laika apstiprinātie plānošanas ieraksti.
 • Grāmatojumu sarakstu apvienošana – “Grāmatojumi” un “Grāmatojumi pa dokumentiem”
 • Jaunas publicētās atskaites: ● Līguma pakalpojuma rindas, ● Komandējumu kopsavilkums, ● Uzkrātās ekspluatācijas summas periodā, ● Ārpusbilances uzkrātās ekspluatācijas summas periodā, ●  Darba laika apstiprinātie plānošanas ieraksti.