Noderīgi par 2019. gada sākumu!

Grāmatošanas periodu atvēršana

Katra gada sākumā ir jāatver grāmatošanas periods, lai varētu izpildīt vai nogrāmatot dokumentu. Grāmatošanas periodi ir jāatver/jāslēdz, lai varētu/nevarētu ievadīt dokumentus tikai par konkrēto periodu.

Ceļš: Pamatdati-Kontu plāns-Grāmatojumu periodi-„Darbības” atvērt periodu.

Izvēlas cik lielu periodu atvērt un norāda datumus, izvēlas iestādi un spiež „labi”.

Kases orderu numuri

Gada sākumā nepieciešams kases orderiem mainīt numurus, lai tie sāktos no 1.

Ceļš: Pamatdati-Uzņēmums-Uzņēmuma kases

Izvēlas kasi, kurai labot Ienākošos vai izejošos numurus un spiež „labot”. Ievada manuāli nākošā ienākošā/izejošā kases ordera numuru.

Kalendārs

Algas aprēķiniem ir nepieciešams ievadīt kalendārus 2019. gadam.

Ceļš: Pamatdati-Uzņēmums-Kalendārs

Izvēlas „Jauns gads dotajam kalendāram”.

Izvēlas darba dienu ilgumu un spiež „labi”.

Apraksta kalendārā svētku un pirmsvētku dienas un spiež „saglabāt”.

Numeratori

Ja dokumenta tipam ir piesaistīts automātiskais numerators, tad var būt nepieciešamība arī to mainīt.

Ceļš:-Sistēma-Uzstādījumi-Numeratori

Izvēlas vajadzīgo numeratoru un to labo.

 

Atvieglojums par apgādībā esošu personu

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 676 ” Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”  iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu no 2019. gada 1. janvāra ir 230 euro.

Programmā to nomaina, veidojot jaunu IIN tabulu