Uncategorized

515. versija

Galvenās izmaiņas veiktas vairākos sistēmas moduļos:

 • sistēma;
 • norēķini;
 • algas un personāls;

Jaunumi pieejami arī sistēmas infrastruktūrā, drošākai saziņai ar e-pasta serveriem.

515. versijā atvaļinājumu uzkrājuma aprēķiniem veikti uzlabojumi saistībā ar papildatvaļinājumiem un ir izveidots jauns atvaļinājuma veids “Cits”. Sīkāku informāciju variet uzzināt šeit.

Versijas apraksts pieejams šeit.

Versijas laidienu labojumu apraksts pieejams šeit.

510. versija

Galvenās izmaiņas 510. versijā:

 • Atbalsts algu nodokļu aprēķina izmaiņām;
 • Atbalsts PVN uzskaites izmaiņām;
 • Papildus iespējas pieslēgumu kontrolē un lietotāju pārvaldībā;
 • Pilnveidojumi pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaitē.

510. versijas apraksts pieejams šeit.

Horizon 510. versijas labojumu apraksts pieejams šeit.

 

505. versija

Versijas galvenās izmaiņas:

 • Versijā ir būtiski mainīta saskaņošanas moduļa darbība, uzlabojot moduļa lietojamību, kā arī papildus ir radīta iespēja pārbaudīt scenārijus, lai savlaicīgi identificētu kļūdas vai problēmas.
 • Sistēmā turpmāk tiks atbalstīts EDOC 2.0 formāts elektroniskai dokumentu parakstīšanai.
 • Modulis publicētās atskaites ir papildināts ar jaunām atskaitēm.
 • Versijā ir pabeigta atvaļinājumu rezerves fondu reorganizācija.
 • Nelielas izmaiņas un uzlabojumi veikti arī  sekojošos moduļos: autotransports, atskaišu redaktors, norēķini un maksājumu automatizācija.

Viss 505. versijas apraksts pieejams šeit.

Horizon 505. versijas labojumu apraksts pieejams šeit.

500. versija

Programmas uzlabojumi, galvenokārt, veikti sistēmā, norēķinos, apsaimniekošanā, algās un personālā, kā arī saimniecībā.

500. versijas pilnais apraksts pieejams šeit.

Horizon 500. versijas labojumu apraksts pieejams šeit.

495. versija

Sistēmā veikti gan funkcionalitātes uzlabojumi vairākos moduļos, gan vizuālie uzlabojumi.

Par labojumiem versijā –  šeit

Versijas dokumentācija pieejama šeit