Izmatojiet attālināto palīdzību, lai saņemtu konsultācijas vai risinājumus ātrāk un ērtāk!

business-64px-outline_contacts

Horizon

Grāmatvedības un vadības programmas ieviešana un apkalpošana.

tech-64px-outline_computer-old

Datortehnika

Piegāde, uzstādīšana, remonts un konsultācijas uzņēmumiem.

design-64px-outline_code-editor

Programmatūras izstrāde

Specifiski risinājumi un integrācija ar uzskaites sistēmu Horizon

Horizon jaunākās versijas

510. versija

Galvenās izmaiņas 510. versijā: Atbalsts algu nodokļu aprēķina izmaiņām; Atbalsts PVN uzskaites izmaiņām; Papildus iespējas pieslēgumu kontrolē un lietotāju pārvaldībā; Pilnveidojumi pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaitē. 510. versijas apraksts pieejams šeit. Horizon 510. versijas labojumu apraksts pieejams šeit.  

505. versija

Versijas galvenās izmaiņas: Versijā ir būtiski mainīta saskaņošanas moduļa darbība, uzlabojot moduļa lietojamību, kā arī papildus ir radīta iespēja pārbaudīt scenārijus, lai savlaicīgi identificētu kļūdas vai problēmas. Sistēmā turpmāk tiks atbalstīts EDOC 2.0 formāts elektroniskai dokumentu parakstīšanai. Modulis publicētās atskaites ir papildināts ar jaunām atskaitēm. Versijā ir pabeigta atvaļinājumu rezerves fondu reorganizācija. Nelielas izmaiņas un […]

500. versija

Programmas uzlabojumi, galvenokārt, veikti sistēmā, norēķinos, apsaimniekošanā, algās un personālā, kā arī saimniecībā. 500. versijas pilnais apraksts pieejams šeit. Horizon 500. versijas labojumu apraksts pieejams šeit.

495. versija

Sistēmā veikti gan funkcionalitātes uzlabojumi vairākos moduļos, gan vizuālie uzlabojumi. Par labojumiem versijā –  šeit Versijas dokumentācija pieejama šeit

490. versija

Izmaiņas Horizon WEB instalēšanā Sākot ar 490. versiju klientu zonā nebūs pieejams atsevišķs Horizon Web instalators. Versijas apraksts, kurā ietvert labojumi, pieejams šeit Lietotāja instrukcijas: Bankas dokumentu imports un maksājumu uzdevumu piesaistes Pamatlīdzekļu un inventāra elektroniskā inventarizācija Debitoru novērtēšana un uzkrājumu veidošana Kategoriju aprēķināšanas metodika VSAOI līdz minimālai algai no 01.01.2017. Filtri – Lietošanas scenāriji

485. versija

Izmaiņas veiktas vairākos programmas moduļos. Automatizēto darbu palaišanas uzstādījumu uzlabojumi; Izveidotas automatizēto darbu grupas; Paplašināts atskaišu apjoms; Budžeta tāmju ievades papildinājumi; Papildinājumi inventarizācijas procesa veikšanai; u.c. Plašāka informācija šeit Versijas dokumentācija pieejama šeit

480. versija

Veiktas izmaiņas dažādos sistēmas moduļos. Programmai izveidots jauns režīms “Izdruku komplekti”, kas dod iespēju apvienot vairākas izdrukas vienā komplektā. Vairāk informācijas: Versija nr. 480

475.versija

Programma ir papildināta ne tikai ar izskata uzlabojumiem, bet arī ar uzlabojumiem dažādās funkcionalitātes. Sistēma ir papildināta ar jaunu funkcionalitāti “Tiesību punktu ieraksts”. Personāla modulī ir veiktas izmaiņas atvaļinājuma rezerves fondos, savukārt Algu modulī ieviests jauns klasifikators “Darbs”, kas palīdzēs grāmatvežiem ātrāk un ērtāk saprast, kāds darba laika organizācijas veids ir katram darbiniekam.

470.versija

Ērtāka izskatu veidošana sarakstos Ērtāka datu ievade modulī Komandējumi